Libri di Testo

Scuola Primaria Umberto I - Anno scolastico 2022 - 2023
Classi Sez. A Sez. B Sez. C
Prime I A I B  
Seconde II A II B  
Terze III A III B  
Quarte IV A IV B IV C
Quinte V A V B VC

 

Scuola Primaria G.Marconi Arzerello - Anno scolastico 2022 - 2023

Classi Sez. A
Prime I A
Seconde II A
Terze III A
Quarte IV A
Quinte V A

 

Scuola Primaria G.Zanella Corte - Anno scolastico 2022 - 2023
Classi Sez. A
Prime I A
Seconde II A
Terze III A
Quarte IV A
Quinte V A

 

Scuola Secondaria R.Margherita - Anno scolastico 2022 - 2023
Classi Sez. A Sez. B Sez. C Sez. D
Prime I A I B I C I D
Seconde II A II B II C II D
Terze III A III B III C III D

 

Scuola Secondaria J.da Corte - Anno scolastico 2022 - 2023
Classi Sez. F
Prime I F
Seconde II F
Terze III F

 

Pubblicata il 19-10-2022